Proszę, nie nazywajcie mnie autystycznym dzieckiem, jestem po prostu dzieckiem... z autyzmem. Autyzm to nie choroba to zaburzenie, nie można się nim zarazić. Nie jest jak przeziębienie, nie można go "złapać". Autyzm to coś z czym żyję, będę go mieć przez całe życie. To tylko część mnie, taki jestem. Po prostu traktujcie mnie jak każde inne dziecko i pomagajcie kiedy proszę o pomoc. To ja - Jasiek Podedworny. Zapraszam do mojego świata...

nowe rozporządzenie w sprawie kształcenia dzieci niepełnosprawnych – odpowiedzi


Od 1 stycznia 2016 r. w placówkach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, będą obowiązkowo zatrudniani asystenci nauczyciela lub nauczyciele wspomagający - zdecydowało MEN


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi nowego rozporządzeniem w sprawie organizowania warunków kształcenia, opieki i wychowania dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (patrz rozporządzenie MEN) - obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., odpowiadamy na te najczęściej zadawane nam pytania

1. Czy moje dziecko z autyzmem/ Zespołem Aspergera dostanie „z automatu” w styczniu 2016 nauczyciela wspomagającego?
Nie wiadomo. Rozporządzenie mówi, że dodatkowe osoby zatrudnia się cytat: z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Czy od stycznia będzie można zatrudnić dodatkowego nauczyciela wspomagającego/ pomoc nauczyciela/ asystenta nauczyciela w klasie integracyjnej?
Nie. Nowe przepisy umożliwiają zatrudnianie wspomnianych osób tylko w klasach i grupach ogólnodostępnych.

3. Czy dodatkowa osoba, zatrudniona od stycznia 2016 r. będzie pomagała tylko mojemu dziecku i towarzyszyła mu przez wszystkie lekcje?
Nie wiadomo. Zadania, czas pracy i zakres obowiązków takiej osoby będzie ustalał dyrektor szkoły/ przedszkola.

4. Czy mogę się starać o osobę wspomagającą jeżeli moje dziecko ma niepełnosprawność ruchową?
Oczywiście. Jednak organ prowadzący musi wyrazić na to zgodę.

5. Czy wystarczy jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, aby stworzyć klasę integracyjną?
Tak. Organ prowadzący szkołę musi na to wyrazić zgodę.

6. Czy szkoła musi mnie poinformować, kiedy będzie zbierał się zespół opracowujący IPET?
Tak, rodzic ma prawo brać udział w posiedzeniu tego zespołu

żródło: wszystkojasne.waw.pl